LAI Sense electronics
Mer än klassisk elektronikutveckling!
   
  MTBF-prediktering
   
 

Syfte

Syftet med en MTBF (Mean Time Between Failure) -prediktering är att uppskatta vilken felintensitet en produkt eller konstruktion har. Samt om det finns livslängdsbegränsande delar eller komponenter.

Med felintensitet avses en produkts funktionssannolikhet eller populärt uttryckt hur ofta något går sönder.

Denna information är mycket värdefull om man t.e.x. betänker att man som producent ikläder sig vissa garantiåtagande. Vidare kan man ur analysen få information om vilken del/delar som har kortast livslängd och en åtgärd på den/dom skulle kunna göra mycket för produktens totala livslängd. Om man har ett krav på en viss livsländ kan man genom att angripa de sämsta delarna i konstruktionen och på så sätt nå de uppställda målen.

   
 

Genomförande

Predikteringen utförs enligt IEC TR 62380.
Tillförlitlighetsdata fås ifrån endera:

  • Egna prover
  • Tillverkardata
  • IEC TR 62380
  • MIL-HDBK217F2
  • Kundönskemål
   
  Mer info inom kort