LAI Sense electronics
Mer än klassisk elektronikutveckling!
   
  Företaget
 

Allmänt

LAI Sense electronics bildades 1989 och har sedan dess verkat bland annat i fordonselektronik- och militärelektronik-industrin. Vi har mer än 20 års samlad erfarenhet från följande områden:
 

  • Sensorer; temperatur, ljus, kraft, vridmoment, pH, ljudtryck, acceleration mm
  • 4-32 bitars processordesign; Atmel, NEC, Toshiba, Zilog, Motorola, Intel
  • EMC-mässig analog och digital elektronikutveckling
  • Fordonselektronik
  • Militärelektronik; flygburna säkerhetskritiska applikationer
  • Högvolyms produkter
  • Test och mät
  • Kraftelektronik
  • Kvalitetsäkring
   
  Affärsidé
  Vår affärsidé är att erbjuda ovanstående kompetenser till små och medelstora företag som av olika skäl inte har det "inhouse".
Inget projekt anses för litet. Ett projekt kan vara allt mellan medverkan i en konstruktionsgenomgång till specifikation och framtagning av kretskort.