LAI Sense electronics
Mer än klassisk elektronikutveckling!
   
  FMEA
 

 

Syfte

Syftet med en k-FMEA (konstruktions Failure Mode and Effect Analysis) är att på ett systematiskt sätt
finna ev. inneboende svagheter i en konstruktion (sannolikhet för fel hos just DEN komponenten, Po).Att finna vad ett fel hos det ingående komponenterna skulle få för konsekvens på det externa systemet (allvarlighetsgrad, S). Samt slutligen bilda RPN (Risk Priority Number)=produkten av Po och S.
RPN=Po * SRPN sorteras sedan med störst först och an föreslår ev. åtgärd för de "värsta". Man har då på ett systematiskt sätt gått igenom produkten komponent för komponent och man kan med stor sannolikhet säga att man är säker på att inte råka ut för överraskningar.
 
Genomförande

FMEA utförs så att man för varje komponent listar dess felmoder. Felmod för ex. v. ett motstånd är drift samt avbrott.
Därefter analyserar man vad dessa felmoder får för konsekvens för det system produkten är ansluten till. Kortslutning i t.e.x. switchtransistorn i en airbagenhet är lätt att föreställa sig. Vidare listar man sannolikheten för att råka ut för dessa fel, det är egentligen livslängden man räknar fram för varje enskild komponent. För varje komponents felmod beräknas RPN enligt ovan och dessa rangordnas.
Tillsammans med kund diskuteras lämpliga åtgärder och eventuellt oacceptabla konsekvenser. Dessa kan man då anstränga sig för att minimera.

 

 

Utförande

LAI Sense electronics kan utföra medverka helt eller delvis i FMEA-arbete

   
  Mer info inom kort