LAI Sense electronics
Mer än klassisk elektronikutveckling!
   
 

Felanalyser och Haveriutredningar

Ibland kan produkter göra som de vill själva till förtret för både kund och tillverkare. Fel och problem som uppstår kan ha orsaker som inte är uppenbara och dessutom förekomma sporadiskt. LAI Sense electronics har stor erfarenhet av sådana felanalyser.

Fel som försvinner av sig själva har en förmåga att komma tillbaka av sig själva också!