LAI Sense electronics
Mer än klassisk elektronikutveckling!
   
  Handcaddat schema
   
 

CAD tjänster

Vi åtar oss att (ren-)rita schema och att konstruera mönsterkort (lägga layout). Vi använder oss av schema/layout system CADStar från Zuken till detta. Input kan vara allt mellan handcaddat underlag till nätlista från något annat schemaritningsprogram.